Oney Tekstil Planlama, üretilen bütün ürünlerde ürün kalitesine büyük önem göstererek, ürünlere olan talebi veya siparişleri karşılamak için mevcut olanakları en uygun şekilde kullanmayı ve işletmenin amaçlarına olumlu yönde katkıda bulunmasını sağlayarak müşteri memnuniyetinin 100% olarak sağlanmasının planlamaları yapılır.
 

  • Siparişlerin zamanında karşılanması
  • Eldeki kaynakların (makine, işgücü, Donanım, malzeme vb.) en verimli şekilde kullanılması
  • Eldeki olanaklardan en iyi şekilde yararlanmak
  • Malzeme İhtiyaç Planlaması Sisteminin Elemanları
  • Malzeme İhtiyaç Planlaması Sistemi Çıktıları
  • Net ihtiyaçların çıkarılması
  • Malzeme bazında ihtiyaç belirlenmesi, Çizelgeleme
  • Üretilen ürünlerin kalitesi