Hassasiyet ve hız gerektiren kesimde tam otomatik bilgisayarlı kesim sistemleri kullanılmakta, kalıp hazırlanmasından pastal oluşturulmasına, kumaşın serilmesinden kesilmesine tüm aşamalar bilgisayar kontrolünde yapılmaktadır.

Tekstil sektöründe kumaşın dikim öncesi uygun parçalara kesilmesi işleminin uygulandığı üretim mekanıdır. Kesimhanelerde kullanılan uzun masalar genelde kumaşın enine uygun genişlikte dizayn edilirler.

Modern kesimhanelerde kumaş bu masalara otomatik makineler yardımıyla kat kat serilir ve tezgahlar hava destekli vakuma sahiptir.Bu serme işlemine "pastal atma" adı verilir. Daha sonra hazirlanmış olan kaliplar kumaşın üzerine yerleştirilerek uygun araçlarla kesilirler.